27 februari tot en met 5 maart: Gratis 1 Bosbessensap anti-oxidant power nr°1 vanaf € 20 aankoopbedrag

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Blueberryfields bvba
Schomstraat 147
3582 Koersel

e-mail: info@blueberryfields.be
tel.: +32 11 42 52 75
ondernemersnummer: BE0461.263.605

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

2.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze webshop aan u als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.2 Wij leveren enkel in België en Nederland. Indien u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.

2.3 Het plaatsen van een bestelling op onze website blueberryfields.be geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

2.4 Als u online bestelt, bent u verplicht deze verkoopsvoorwaarden te lezen en te aanvaarden. Bovendien kunt u deze altijd opslaan of afdrukken. Klik hier voor de PDF-versie van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3 – Ons Aanbod en uw bestelling

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.

3.3 Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per e-mail en zodra we uw betaling hebben ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. U kunt betalen via overschrijving, Bancontact / Mister Cash, SOFORT, KBC/CBC Betaalknop, Belfius Direct Net en IDEAL.

3.4 Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje. Nadien geeft u uw factuur en/of verzendadres in. Vervolgens kiest u de betaalmethode en aanvaardt u onze verkoopsvoorwaarden.  Na het klikken op “Bestelling plaatsen” is de bestelling geplaatst. Vervolgens voert u de betaling uit (online of via overschrijving). Zodra we de bevestiging van de betaling hebben ontvangen is uw aankoop definitief. U krijgt dan een bevestigingsbericht te zien en ontvangt eveneens een bevestiging via e-mail.

Artikel 4 – De prijs

4.1 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Wij kunnen enkel betaling via de aangeboden betaalmodules op onze website aanvaarden.

5.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de adresbalk van uw browser.

Artikel 6 – Conformiteit

6.1 Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1 Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u aangegeven adres.

7.2 De bestelde artikels worden aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen na de betaling.

7.3 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij uw uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7.4 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Uw hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.

7.5 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

9.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 – Klachten en geschillen

10.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Moest u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via info@blueberryfields.be. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder de verpakking te openen.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@blueberryfields.be.

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar:
Blueberryfields
Schomstraat 147
3582 Koersel

Indien de artikelen correct terug zijn ontvangen, zullen we binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.