27 februari tot en met 5 maart: Gratis 1 Bosbessensap anti-oxidant power nr°1 vanaf € 20 aankoopbedrag

Cookies & Privacy Policy

Blueberry Fields bvba

Deze  “Privacy Charter” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Blueberryfields bvba
Schomstraat 147
3582 Koersel

e-mail: info@blueberryfields.be
tel.: +32 11 42 52 75
ondernemersnummer: BE0461.263.605

Onze Privacy Charter bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt op blueberryfields.be. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Charter en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Verzameling van persoonsgegevens

1.1.  Dit zijn de persoonsgegevens die u ons meedeelt op onze website: naam, voornaam, (bedrijfsnaam), straat en huisnummer, woonplaats, land, e-mail, telefoon en paswoord.

1. 2. Blueberryfields.be maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 6.

Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking

2.1. Uw persoonsgegevens worden verzameld om u een correcte dienstverlening te kunnen bieden: om producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de website,…

2.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@blueberryfields.be.

2.3. Uw persoonsgegevens zullen in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 3 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Blueberryfields en uzelf.

Artikel 4 – Uw rechten

4.1. Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

4.2. Recht van verbetering en verwijdering: u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Blueberryfields bvba. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

4.3. Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

4.4. Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door ons hiervoor te contacteren:

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. In geen geval kan Blueberryfields bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

5.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot inloggegevens te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 6 – Cookies

6.1. Een ‘cookie” is een klein bestand dat door onze website wordt geplaatst op uw computer waarin bepaalde gegevens in worden opgeslagen (zoals bv. de artikels in uw winkelwagen). Deze gegevens kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

6.2. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

6.3. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Blueberryfields bvba en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website.